AKTUALNOŚCI

!!!!! KRADZIEŻE !!!!!

Drodzy Działkowcy, w dniu 2.11 na kradzieży/próbie kradzieży zostali nakryci 2 złodzieje. Prosimy o sprawdzenie stanu działek i przekazanie informacji Prezesowi Zarządu, który jest w ciągłym kontakcie z policją. Prosimy informować sąsiadów i wypatrywać niepokojących oznak grabieży.

ZAWARTOŚĆ KONTENERÓW

ZASTANÓWMY SIĘ CO WYRZUCAMY DO KONTENERÓW! ILE TO KOSZTUJE NAS WSZYSTKICH ORAZ DLACZEGO OBCIĄŻAMY NIEUZASADNIONYMI KOSZTAMI NASZYCH SĄSIADÓW.
Zgodnie z §68 podpkt.2 Regulaminu ROD, prosimy o nie wrzucanie do kontenerów trawy i części roślin oraz rzeczy tapicerowanych. Do kontenerów można wrzucać JEDYNIE odpady komunalne. Gabaryty usuwamy we własnym zakresie.

Ponad to, zgodnie z §42 Regulaminu ROD działka MUSI być wyposażona w kompostownik.