ZARZĄD

Prezes Zarządu             Rafał Garwacki – tel. 505 237 619
Viceprezes                     Paweł Kot tel. 500 541 768
I Viceprezes                  Sylwia Piorunowska – 721 586 278             
Skarbnik                         Agnieszka Binaszek  – tel. 698 631 133
Sekretarz                       Anna Zielińska – tel. 696443534
Członek Zarządu          Agata Soból  – tel. 882 634 426

Dyżury Zarządu ROD „Perła” odbywają się na działce nr. 150. W sprawach pilnych prosimy kontaktować się z Zarządem telefonicznie w celu ustalenia spotkania.

Z Zarządem można się również kontaktować drogą mailową pod adresem:
ROD.PERLA.PRUSZKOW@WP.PL

Skład Komisji Rewizyjnej:
Przewodniczący     Tunowski Roman
Członek Komisji      Wasilewski Karol
Sekretarz                  Nowis Ewa

Gospodarz ogrodu – Mataliński Sławomir, działka nr. 92, tel. 690 298 360