ZARZĄD

Prezes Zarządu               Garwacki Rafał – tel. 505 237 619
I Zastępca Prezesa         Górak Leszek – tel. 509 309 705
II Zastępca Prezesa        Biernacka Małgorzata – tel. 694 165 560
Skarbnik                            Binaszek Agnieszka – tel. 698 631 133
Sekretarz                          Kąpińska Agnieszka – tel. 507 152 463
Członek Zarządu             Soból Agata – tel. 728 875 590

Dyżury Zarządu ROD „Perła” odbywają się na działce nr. 150. W sprawach pilnych prosimy kontaktować się z Zarządem telefonicznie w celu ustalenia spotkania.

Z Zarządem można się również kontaktować drogą mailową pod adresem:
ROD.PERLA.PRUSZKOW@WP.PL

Skład Komisji Rewizyjnej:
Przewodniczący     Tunowski Roman
Zastępca                  Wasilewski Karol
Sekretarz                  Nowis Ewa

Gospodarz ogrodu – Mataliński Sławomir, działka nr. 92, tel. 666 650 771